Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-01-2023 Op 06-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 900 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvig.nl/ (algemeen)
E-mail info@rvig.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rvig.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting RvIG
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personeel

Aantal fte 267
Peildatum fte 01-01-2020

Functies

Directeur Informatievoorziening & Systemen mw. mr. E. (Esther) Stegman
Algemeen Directeur Dhr. B.D. (Bas) den Hollander
Directeur Uitvoering dhr. F.G.A.M. ( Fred) Jacob
Directeur Innovatie & Ontwikkeling dhr. dr. M. (Michiel) van der Veen
Directeur Bestuur & Bedrijfsvoering dhr. drs. G. W.J.M. (Ge) Linssen

Beschrijving

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een baten-lastendienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27373207

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?