Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-10-2022 Op 25-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 10451
2501 HL Den Haag
Telefoon (088) 900 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvig.nl/ (algemeen)
E-mail info@rvig.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RvIG
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personeel

Aantal fte 267
Peildatum fte 01-01-2020

Functies

Algemeen Directeur Dhr. B.D. (Bas) den Hollander
Directeur Informatievoorziening & Systemen mw. mr. E. (Esther) Stegman
Directeur Uitvoering dhr. F.G.A.M. ( Fred) Jacob
Directeur Innovatie & Ontwikkeling dhr. dr. M. (Michiel) van der Veen
Manager Bedrijfsvoering mw. H. (Henny) Vos-Kuik
Directeur Bestuur & Bedrijfsvoering Linssen

Beschrijving

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een baten-lastendienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27373207

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017