Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-12-2023 Op 03-05-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 900 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvig.nl/ (algemeen)
E-mail info@rvig.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rvig.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting RvIG
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personeel

Aantal fte 324
Peildatum fte 01-01-2020

Functies

Directeur Informatievoorziening & Systemen dhr. J.F. (Frank) Volmer
Algemeen Directeur dhr. drs. B.D. (Bas) den Hollander
Directeur Uitvoering dhr. F.G.A.M. ( Fred) Jacob
Directeur Bestuur & Bedrijfsvoering dhr. drs. G. W.J.M. (Ge) Linssen

Organisatiebeschrijving

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een baten-lastendienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27373207

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?