Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Huurcommissie (DHC)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-11-2022 Op 07-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 61
2511 WB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telefoon 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Internet https://www.huurcommissie.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Alternatieve naam De Huurcommissie
Afkorting DHC
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. mr. M.E. (Thieu) Coffeng

Beschrijving

De Dienst van de Huurcommissie ondersteunt de Huurcommissie bij zijn werkzaamheden. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie, een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiƫle uitspraak doet.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017