Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 61
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (0800) 488 72 43 (Informatie Rijksoverheid)
Internet https://www.huurcommissie.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.huurcommissie.nl/contact

Algemene informatie

Alternatieve naam De Huurcommissie
Afkorting DHC
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur mw. drs. J.M. Krooshof-Bakker

Organisatiebeschrijving

De Dienst van de Huurcommissie ondersteunt de Huurcommissie bij zijn werkzaamheden. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie, een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?