Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Agentschap

Adresgegevens

Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Internet https://www.ubrijk.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.ubrijk.nl/contact

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Afkorting UBR
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatiebeschrijving

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) draagt bij aan een doelmatig en goed functionerend concern Rijk door op ondernemende wijze de krachten te bundelen rond dienstverlening in de meest brede zin van het woord, en de kwaliteit daarvan te verhogen. Daarbij geeft UBR vernieuwende initiatieven kansen om zich te ontwikkelen tot concernbrede dienstverlening. UBR biedt het Rijk een breed, innovatief en samenhangend pakket aan producten en diensten aan. Dat doet zij in een partnerrelatie met andere aanbieders binnen het concern Rijk en vanuit een open, transparante en professionele houding.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50555596

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Was geldig tot 01-01-2023 CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Was geldig tot 01-01-2023 Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?