Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

FMHaaglanden (FMH)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 AA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 311 86 12 (algemeen)
Internet https://www.fmhaaglanden.nl/ (algemeen)
E-mail FMHSecretariaat@rijksoverheid.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fmhaaglanden.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting FMH
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. P. (Pablo) Hunnego

Organisatiebeschrijving

FMH levert facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio. Dit doen zij met ruim 600 medewerkers rondom de werkplekken van circa 30.000 rijkscollega’s zodat zij comfortabel kunnen werken. Het verzorgingsgebied van FMH bestaat uit de volgende departementen:

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

• Buitenlandse Zaken (BZ)

• Economische Zaken en klimaat (EZK)

• Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

• Justitie en Veiligheid (JenV)

• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

• Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

• Financiën (Fin), alleen vervoer

FMH werkt landelijk nauw samen met de drie andere Concern Dienstverleners van het Rijk (CDV’s):

• het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)

• Rijkswaterstaat (RWS) en

• de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze CDV’s verzorgen de facilitaire dienstverlening voor rijksorganisaties buiten de Haagse regio.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?