Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Algemene Rekenkamer (AR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Postadres Postbus 20015
2500 EA Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/1/Algemene_Rekenkamer

Organisatiebeschrijving

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van dit oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer over afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Contactgegevens

Telefoon (070) 342 43 44 (algemeen)
Internet http://www.rekenkamer.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@rekenkamer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rekenkamer.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.rekenkamer.nl/contact/ik-heb-een-woo-verzoek

Contactpersoon/team

T. Lavania
Internet Woo-contactpersoon https://www.rekenkamer.nl/contact/ik-heb-een-woo-verzoek/gepubliceerde-woo-besluiten (Woo-besluiten)
https://www.rekenkamer.nl/contact/ik-heb-een-woo-verzoek (Woo-verzoek indienen)
https://www.rekenkamer.nl/vragen (FAQ Woo AR)
E-mail Woo-contactpersoon woo@rekenkamer.nl (Algemeen)
woocontactpersoon@rekenkamer.nl (Contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen Algemene Rekenkamer
Onderzoeksrapporten Publicaties Algemene Rekenkamer
Onderzoeksrapporten Lijst met onderwerpen
Woo-verzoeken en -besluiten Besluit op een Woo verzoek van 17 juli 2023 inzake openbaarmaking van het volmacht register van de Algemene Rekenkamer
Woo-verzoeken en -besluiten Besluit op Woo verzoek over de werkzaamheden voor de Programmacommissie Bestuurscultuur Provincie Limburg
Woo-verzoeken en -besluiten Besluit op Woo verzoek over een groot aantal onderwerpen
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoek presentatie Fondsen in beeld
Woo-verzoeken en -besluiten Besluit op Woo-verzoek 14 maart 2023 over bestuurskosten van de president van de Algemene Rekenkamer 2018-2022.
Woo-verzoeken en -besluiten Besluit op Woo-verzoek 28 juni 2023 over Algoritme
Woo-verzoeken en -besluiten Algemeen overzicht Woo-besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?