Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijkswaterstaat (RWS)

Organisatiegegevens

Postadres Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Organogram https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/112990/Rijkswaterstaat

Organisatiebeschrijving

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Meer informatie

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons

Contactgegevens

Telefoon (0800) 80 02 (algemeen)
Internet https://www.rijkswaterstaat.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/index.aspx

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Utrecht
Link naar meer informatie https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact

Contactpersoon/team

https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier
Telefoon Woo-contactpersoon (0800) 80 02 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten Convernanten
Onderzoeksrapporten Onderzoeksrapporten
Overige besluiten van algemene strekking Besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?