Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16275
2500 BG Den Haag
Organogram https://ind.nl/nl/over-ons/onze-organisatie/organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/115615/Immigratie-_en_Naturalisatiedienst

Organisatiebeschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

Contactgegevens

Telefoon (088) 043 04 30 (algemeen)
Internet https://www.ind.nl/ (algemeen)
https://ind.nl/contact/Paginas/E-mail.aspx (contactformulier)
https://ind.nl/contact/Paginas/Faxnummers.aspx (faxnummers)
Contactpagina https://ind.nl/contact
https://ind.nl/en/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek T.a.v. Woo-coördinator
Postbus 11
9560 AA Ter Apel
Link naar meer informatie https://ind.nl/nl/service-contact/contact-met-ind/woo-verzoek-indienen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Service en contact
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?