Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Organisatiegegevens

Postadres Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden
Organogram https://www.cjib.nl/organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/12583/Centraal_Justitieel_Incassobureau

Organisatiebeschrijving

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland. * CJIB is publieke dienstverlener met een persoonsgerichte uitvoering Het CJIB is als publieke dienstverlener expert op het gebied van innen en incasseren voor overheidsinstanties én is de spil in de executieketen. Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen richting mensen, bedrijven en hun vertegenwoordigers en altijd in verbinding met de samenleving. Zodat mensen, bedrijven en hun vertegenwoordigers passende dienstverlening krijgen, nooit voor een dichte deur staan en wanneer nodig altijd (verder) geholpen worden door een deskundige medewerker. * CJIB is regisseur en verbinder in de executieketen Het CJIB zorgt als ketenregisseur voor snelle, daadwerkelijke en volledige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen door goed geïnformeerde partijen. Het CJIB doet dit vanuit het besef dat hiermee ingrijpende beslissingen worden uitgevoerd en genomen in de levens van mensen. Daarmee wordt recht gedaan aan daders door strafrechtelijke beslissingen rechtvaardig uit te voeren en aan slachtoffers door hen te informeren, te beschermen en schade te vergoeden. De ketenpartners worden gefaciliteerd door hen te voorzien van de juiste informatie, het delen van relevante data en inzichten en het inzetten van onze expertise. * CJIB is expert in persoonsgericht innen & incasseren Het CJIB is expert op het gebied van persoonsgericht innen en incasseren en voegt daarmee gericht waarde toe aan de inning en incasso van overheidsvorderingen.

Contactgegevens

Telefoon (058) 215 95 55 (algemeen)
Internet https://www.cjib.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.cjib.nl/contact
Sociale Media Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (LinkedIn)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.cjib.nl/over-ons/feiten-cijfers/ik-wil-een-woo-verzoek-indienen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?