Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Postadres Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/18558/Raad_voor_de_rechtspraak

Organisatiebeschrijving

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De Raad voor de rechtspraak is het bestuur van de Rechtspraak als geheel.

Contactgegevens

Telefoon (088) 361 00 00 (algemeen)
06 21 18 35 87 (persvoorlichting)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak (algemeen)
Contactpagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Contact/Paginas/default.aspx

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Paginas/Indienen-Woo-verzoek.aspx

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u informatie die de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden op basis van de Wet open overheid (Woo) in 2022 op verzoek openbaar heeft gemaakt.
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u informatie die de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden op basis van de Wet open overheid (Woo) in 2023 op verzoek openbaar heeft gemaakt.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?