Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Waterschap Limburg

Organisatiegegevens

Bezoekadres Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond
Limburg
Wijze van afspraak maken E-mail: info@waterschaplimburg.nl
Telefoon: (088) 889 01 00
Postadres Postbus 2207
6040 CC Roermond
Organogram https://www.waterschaplimburg.nl/overons/organisatiestructuur/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21194/Waterschap_Limburg

Organisatiebeschrijving

Gebied: Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Meer informatie

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/

Contactgegevens

Telefoon (088) 889 01 00 (algemeen)
Internet https://www.waterschaplimburg.nl (algemeen)
E-mail info@waterschaplimburg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2207
6040 CC Roermond
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.waterschaplimburg.nl/regelen/product/verzoek-wet-open-overheid-woo/
Link naar meer informatie https://open.waterschaplimburg.nl/wet-open-overheid/woo-verzoeken/

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon Waterschap Limburg
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 889 01 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.waterschaplimburg.nl/contact/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@waterschaplimburg.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens voor aanvragen Woo-informatie
Beschikkingen Watervergunning
Beschikkingen
Convenanten Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Convenanten Gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
Convenanten Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Convenanten Gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarrekening
Klachtoordelen Klachtoordelen
Organisatie en werkwijze Organisatie
Organisatie en werkwijze Organisatiestructuur en organogram
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en verslagen van het Algemeen Bestuur en zijn commissies (Agenda, bijlagen, verslag, videotulen, ingekomen stukken)
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitvormingsstukken Algemeen Bestuur: Moties
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitvormingsstukken Algemeen Bestuur: Amendementen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?