Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Mook en Middelaar (Mook en Middelaar)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK
Limburg
Wijze van afspraak maken Online: https://mookenmiddelaar.mijnafspraakmaken.nl/
Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21431/Gemeente_Mook_en_Middelaar

Contactgegevens

Telefoon (024) 696 91 11 (algemeen)
Internet http://www.mookenmiddelaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Raadhuisplein 6
Mook
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.mookenmiddelaar.nl/informatie-opvragen-wet-open-overheid-woo-verzoek
Link naar meer informatie https://www.mookenmiddelaar.nl/informatie-opvragen-wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Mevr. N. Schreuder
E-mail Woo-contactpersoon nikki.schreuder@mookenmiddelaar.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?