Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Someren (Someren)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 290
5710 AG SOMEREN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21622/Gemeente_Someren

Contactgegevens

Telefoon (0493) 49 48 88 (algemeen)
Internet http://www.someren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@someren.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN
Noord-Brabant
Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 290
5710 AG SOMEREN
Link naar meer informatie https://www.someren.nl/meldingen-klachten-en-overlast/woo-verzoek-1

Contactpersoon/team

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon Woo-contactpersoon (0493) 49 48 88 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.someren.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@someren.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van B&W 2023 en 2024
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?