Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Someren (Someren)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 290
5710 AG SOMEREN
Telefoon (0493) 49 48 88 (algemeen)
Internet http://www.someren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@someren.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 80,10 km2
Aantal inwoners 19120
Inwoners per km2 238
Plaatsen binnen deze gemeente Lierop, Someren

Functies

Burgemeester Mw. D. Blok (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. A.W. Evers (CDA),
Dhr. B.A.G. de Groot (Gemeenschapslijst),
Dhr. A.A.J.G. Verhofstad (Leefbaar Someren),
Dhr. M.J.A.W. Stolwijk (Lijst Someren-Heide),
W.M. van Doorn (PvdA),
Dhr. J.M.T.J. Klessens (Wij zijn Someren/VVD)
Gemeentesecretaris Mw. J. Koppers
Locoburgermeester Dhr. A.A.H. Swinkels (CDA)
Raadsgriffier Mw. J. Oostdijk
Raadslid Dhr. A.W. Evers (CDA),
Dhr. T.A.J. van den Boomen (CDA),
C.P.J. van de Hulst-van Lierop (CDA),
Dhr. B.A.G. de Groot (Gemeenschapslijst),
Dhr. D.C.F.J. Velings (Gemeenschapslijst),
Dhr. J.F.H. Feijen (Gemeenschapslijst),
A.E.H. Huijerjans (Gemeenschapslijst),
Dhr. J.L.M. Adriaans (Gemeenschapslijst),
S.A.T. Kornuijt (Gemeenschapslijst),
Dhr. A.A.J.G. Verhofstad (Leefbaar Someren),
Dhr. M.J.A.W. Stolwijk (Lijst Someren-Heide),
F.W.A. van Tulden (Lijst Someren-Heide),
W.M. van Doorn (PvdA),
Dhr. J.M.T.J. Klessens (Wij zijn Someren/VVD),
K. Kusters (Wij zijn Someren/VVD),
Mw. A.M. van Doorn-Peerlings (Wij zijn Someren/VVD)
Wethouder Dhr. A.A.H. Swinkels (CDA),
Dhr. T.C.W. Maas (PvdA)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeenschapslijst 5
Wij zijn Someren/VVD 3
CDA 3
Lijst Someren-Heide 2
Leefbaar Someren 1
PvdA 1
Gemeenschapslijst 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)