Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Senzer

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-12-2023 Op 12-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond
Postadres Postbus 272
5700 AG Helmond

Algemene informatie

Citeertitel Senzer
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Senzer
Archiefzorgdrager Senzer

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Asten
01-01-2016 Gemeente Deurne
01-01-2016 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-01-2016 Gemeente Gemert-Bakel
01-01-2016 Gemeente Helmond
01-01-2016 Gemeente Laarbeek
01-01-2016 Gemeente Someren

Doel

In het eerste lid van dit artikel is expliciet het belang als bedoeld in artikel 10 eerste lid Wgr benoemd waarom de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten deze regeling treffen: dat gebeurt ter behartiging van de sturing en beheersing van uitvoeringstaken en van ondersteunende processen van de deelnemende gemeenten. In artikel 3.3 is het solidariteitsbeginsel expliciet toegevoegd, alsook dat er sprake is van een gemeenschappelijk basispakket. Het uitgangspunt van een gelijkluidend over te dragen takenpakket is niet absoluut; colleges kunnen onderdelen van het takenpakket buiten de overdracht van taken houden. Zo waren er bij het ingaan van de geactualiseerde GR enkele taakonderdelen die door gemeenten niet aan Senzer waren overgedragen. Deze taakverdeling is door de vaststelling van de nieuwe GR niet gewijzigd. In lid 4 gaat het om extra taken van deelnemende gemeenten. Deze worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst in mandaat opgedragen aan het openbaar lichaam.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Senzer
Alternatieve naam Senzer
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (0492) 58 24 44 (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?