Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Someren (Someren)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 290
5710 AG SOMEREN

Contactgegevens

Telefoon (0493) 49 48 88 (algemeen)
Internet http://www.someren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@someren.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Someren

Geografische informatie

Oppervlakte 80,10 km2
Aantal inwoners 20188
Inwoners per km2 252
Bevat plaatsen Lierop, Someren

Functies

Burgemeester Mw. D. Blok (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. J. Koppers
Locoburgemeester Dhr. A.A.H. Swinkels (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. M.A.M. van Arensbergen
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeenschapslijst 6
CDA 4
Wij zijn Someren/VVD 3
LSH 2
Someren voor Elkaar 1
Vrije Fractie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0847
KVK-nummer 17273152

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?