Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (WADP)

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-11-2022 Op 14-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-11-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond
Noord-Brabant
Postadres Postbus 272
5700 AG Helmond

Algemene informatie

Citeertitel Senzer
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkbedrijf Atlant De Peel
Archiefzorgdrager Werkbedrijf Atlant De Peel

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Asten
01-01-2016 Gemeente Deurne
01-01-2016 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-01-2016 Gemeente Gemert-Bakel
01-01-2016 Gemeente Helmond
01-01-2016 Gemeente Laarbeek
01-01-2016 Gemeente Someren

Doel

Deze regeling is getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten. De colleges richten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op in de vorm van een openbaar lichaam voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van de Participatiewet, de Wsw, de IOAW, de IOAZ, de Wajong, het Bbz 2004 en aanverwante wetgeving, dragen tezamen zorg voor de besturing ervan en houden daarbij rekening met de bevoegdhedenverdeling over de gemeentelijke organen en de zelfstandigheid van ieder van de deelnemende gemeenten.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkbedrijf Atlant De Peel
Alternatieve naam Senzer
Afkorting WADP
Datum van oprichting 01-01-2016

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.