Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Asten (Asten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-08-2023 Op 16-08-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 3
5721 GJ ASTEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 290
5720 AG ASTEN
Bezoekadres Woo-contactpersoon Koningsplein 3
5721 GJ ASTEN
Noord-Brabant

Contactgegevens

Telefoon (0493) 67 12 12 (algemeen)
Internet http://www.asten.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@asten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Asten

Geografische informatie

Oppervlakte 71,39 km2
Aantal inwoners 17242
Inwoners per km2 241
Bevat plaatsen Asten, Heusden Gem Asten, Ommel

Functies

Burgemeester Mw. A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.P.M. Bakens (Algemeen Belang),
Dhr. H.M. ter Voert (CDA),
Dhr. S.R. Niessen (PGA),
Dhr. M.J.H. Vankan (Samen voor Asten),
Mw. I.M.J. van Oosterhout-Swinkels (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. W.M.A. Verberkt
Locoburgemeester Dhr. J.P.E. Bankers MSc (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
Raadslid Dhr. P.P.M. Bakens (Algemeen Belang),
Dhr. F.A.A.M. van de Kerkhof (Algemeen Belang),
Mw. P.M. Verbakel (Algemeen Belang),
Mw. L.P.H.M. Vossen (Algemeen Belang),
Dhr. G.T.A.M. van den Eijnde (CDA),
Mw. M.A.C. van den Heuvel (CDA),
Dhr. J.P.J. van Lierop (CDA),
Dhr. D.R. van Schijndel (CDA),
Dhr. H.M. ter Voert (CDA),
Dhr. S.R. Niessen (PGA),
Mw. M.J.M. van de Ven-Meulendijks (PGA),
Dhr. R.T.M. van Dijk (Samen voor Asten),
Dhr. M.J.M. van den Eijnden (Samen voor Asten),
Mw. M. van Oosterhout-van der Zand (Samen voor Asten),
Dhr. M.J.H. Vankan (Samen voor Asten),
Dhr. R. Wever (Samen voor Asten),
Mw. I.M.J. van Oosterhout-Swinkels (VVD)
Wethouder Dhr. J.P.E. Bankers MSc (CDA),
Mw. mr. J.P. Spoor (Samen voor Asten),
Dhr. L.J.M. van de Moosdijk (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Samen voor Asten 5
CDA 5
Algemeen Belang 4
PGA 2
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0743
KVK-nummer 50210254

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?