Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Etten-Leur (Etten-Leur)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21760/Gemeente_Etten-Leur

Contactgegevens

Telefoon 14 076 (algemeen)
Internet http://www.etten-leur.nl (algemeen)
E-mail info@etten-leur.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.etten-leur.nl/product/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

Marcella Gommers
Internet Woo-contactpersoon https://www.etten-leur.nl/product/wet-open-overheid-woo/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@etten-leur.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?