Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Etten-Leur (Etten-Leur)

Gemeente

Actief van 01-01-1968 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-06-2024 Op 28-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

Contactgegevens

Telefoon 14 076 (algemeen)
Internet http://www.etten-leur.nl (algemeen)
E-mail info@etten-leur.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Etten-Leur

Geografische informatie

Oppervlakte 55,9 km2
Aantal inwoners 45237
Inwoners per km2 809
Bevat plaatsen Etten-Leur

Functies

Burgemeester Mw. drs. M.C. Starmans (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. drs. C. Smits
Locoburgemeester Dhr. J.P. Schouw (Algemeen Plaatselijk Belang)
Raadsgriffier Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (14)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Algemeen Plaatselijk Belang 6
CDA 5
VVD 4
Ons Etten-Leur 3
GroenLinks-PvdA 3
Leefbaar Etten-Leur 2
D66 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0777
KVK-nummer 50601628

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?