Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergeijk (Bergeijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5570 GA BERGEIJK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21977/Gemeente_Bergeijk

Contactgegevens

Telefoon (0497) 55 14 55 (algemeen)
Internet http://www.bergeijk.nl (algemeen)
E-mail info@bergeijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.bergeijk.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 55 14 55 (Algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergeijk.nl/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@bergeijk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?