Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergeijk (Bergeijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5570 GA BERGEIJK
Organogram https://www.bergeijk.nl/organisatiestructuur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/21977/Gemeente_Bergeijk

Organisatiebeschrijving

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en wordt door de inwoners van de gemeente gekozen. De raad neemt besluiten voor de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en is tevens de eerste adviseur van de burgemeester en het college van B&W. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam. De vier afdelingen zijn opgedeeld in clusters. Onderstaand worden taken en bevoegdheden van de clusters beschreven.

Meer informatie

https://www.bergeijk.nl/organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon (0497) 55 14 55 (algemeen)
Internet http://www.bergeijk.nl (algemeen)
E-mail info@bergeijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Noord-Brabant
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.bergeijk.nl/form/woo-verzoek-indienen-digid-eherkenning/burger-of-organisatie-0
Link naar meer informatie https://www.bergeijk.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (0497) 55 14 55 (Algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergeijk.nl/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@bergeijk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?