Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Edam-Volendam (Edam-Volendam)

Organisatiegegevens

Bezoekadres W van der Knoopdreef 1
1132 KN VOLENDAM
Noord-Holland
Postadres Postbus 180
1130 AD VOLENDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22102/Gemeente_Edam-Volendam

Contactgegevens

Telefoon (0299) 39 83 98 (algemeen)
Internet http://www.edam-volendam.nl (algemeen)
E-mail info@edam-volendam.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 1130 AD Volendam
Link naar meer informatie https://www.edam-volendam.nl/wet-open-overheid-woo-1

Contactpersoon/team

Mevr. D.M. (Diana) van Zuijlen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitenlijsten raadsvergaderingen gemeenteraad Edam-Volendam
Vergaderstukken decentrale overheden Informatie, besluitlijsten en overige beleidsstukken en rapporten College van B&W gemeente Edam-Volendam
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Publicaties van Woo verzoeken en - besluiten gemeente Edam-Volendam
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?