Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Edam-Volendam (Edam-Volendam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1975 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres W van der Knoopdreef 1
1132 KN VOLENDAM
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 180
1130 AD VOLENDAM
Telefoon (0299) 39 83 98 (algemeen)
Internet http://www.edam-volendam.nl (algemeen)
E-mail info@edam-volendam.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 24,79 km2
Aantal inwoners 35953
Inwoners per km2 1450
Plaatsen binnen deze gemeente Beets NH, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Purmer, Schardam, Volendam, Warder

Functies

Burgemeester Mw. L.J. Sievers (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter S.J.M. Jonk (BVNL),
Dhr. A. de Jong (CDA),
J.J. Schilder (Forum voor Democratie),
Dhr. dr. N.M. van Straalen (GroenLinks),
Dhr. L.T. Kras (Lijst Kras),
Dhr. P.M. Bliek (PvdA),
Mw. A.C.M. Bootsman-Tol (Volendam | 80),
Dhr. E.A.M. Karregat (VVD),
Dhr. D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang)
Gemeentesecretaris Dhr. H. Woude
Locoburgermeester Dhr. W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
Raadsgriffier Mw. M. van Essen-de Boer
Raadslid S.J.M. Jonk (BVNL),
Dhr. A. de Jong (CDA),
P.C.J. Schilder (BVNL),
Dhr. J.W.A. Schokker (CDA),
V. Tuijp (CDA),
J.J. Schilder (Forum voor Democratie),
Dhr. dr. N.M. van Straalen (GroenLinks),
S. Tol (GroenLinks),
Mw. Q. van der Zee (GroenLinks),
Dhr. L.T. Kras (Lijst Kras),
Dhr. H.I.J. de Boer (Lijst Kras),
Dhr. J.H. Veerman (Lijst Kras),
Dhr. P.M. Bliek (PvdA),
Dhr. C.C.B. Bond (Volendam | 80),
Mw. A.C. Kes (Volendam | 80),
Dhr. J.M.B. Molenaar (Volendam | 80),
Dhr. J.E.B. Posthumus (Volendam | 80),
Dhr. W.J.M. Visscher (Volendam | 80),
Dhr. R.J.A. Tol (Volendam | 80),
Mw. A.C.M. Bootsman-Tol (Volendam | 80),
Dhr. E.A.M. Karregat (VVD),
Dhr. J.J. Surie (VVD),
Mw. C.L.M. Cuppen (Zeevangs Belang),
Dhr. D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang),
Dhr. C. Sietsema (Zeevangs Belang)
Wethouder Dhr. V. Tuijp (CDA),
Dhr. W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras),
Dhr. W.P.L.M. Runderkamp (VVD),
Dhr. H. Schütt (Zeevangs Belang)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Volendam | 80 7
Lijst Kras 3
CDA 3
Zeevangs Belang 3
GroenLinks 3
VVD 2
BVNL 2
PvdA 1
Forum voor Democratie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)