Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oosterhout (Oosterhout)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Slotjesveld 1
4902 ZP OOSTERHOUT NB
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT NB
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/22438/Gemeente_Oosterhout

Contactgegevens

Telefoon 14 0162 (algemeen)
Internet http://www.oosterhout.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?