Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oosterhout (Oosterhout)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Slotjesveld 1
4902 ZP OOSTERHOUT NB
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT NB
Telefoon 14 0162 (algemeen)
Internet http://www.oosterhout.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 73,09 km2
Aantal inwoners 55147
Inwoners per km2 754
Plaatsen binnen deze gemeente Den Hout NB, Dorst, Oosteind, Oosterhout NB

Functies

Burgemeester Dhr. M. Buijs (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P.H.M. Trommelen (CDA),
Dhr. G. Beenhakker (D66),
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen),
Mw. J.M.I. Broekhoven (Gezond Burger Verstand),
Dhr. drs. W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks),
Dhr. J.A.M. Schellekens (Lokaal Open en Sociaal),
Mw. M. van Mook (PvdA),
Dhr. P.T. de Laat (Voor Heel Oosterhout),
Mw. M.B.T. de Wit-van Loon (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. M.G. Asmus
Locoburgermeester Dhr. C. Piena (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. E.C.A. Kaarsemaker
Raadslid Dhr. A.A.P. Bakx (CDA),
Dhr. P.H.M. Trommelen (CDA),
Dhr. G. Beenhakker (D66),
Dhr. J. Basting (D66),
Dhr. A.P.M. Jespers (Gemeentebelangen),
Dhr. M.C.M. van Bijnen (D66),
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen),
Dhr. Z. Içli (Gemeentebelangen),
Mw. J.H.J. Kastelijns (Gemeentebelangen),
Mw. M.C.J.A. Dujardin-Rombouts (Gemeentebelangen),
Mw. A.E. Lossez (Gemeentebelangen),
Mw. P.H. Buinsters-van Bragt (Gemeentebelangen),
Dhr. H.C. van Ginneken (Gezond Burger Verstand),
Dhr. P.J. Bogerd (Gezond Burger Verstand),
Mw. J.M.I. Broekhoven (Gezond Burger Verstand),
Mw. E. Vonk-Asmus (Gezond Burger Verstand),
Dhr. A.H.K.M. van der Pluijm (GroenLinks),
Dhr. Ü. Güler (GroenLinks),
Dhr. M. Louwerens (GroenLinks),
Dhr. drs. W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks),
Mw. J.M. Kuhlmann (GroenLinks),
Mw. A.H.J. Groenen-van Rijen (Lokaal Open en Sociaal),
Dhr. J.A.M. Schellekens (Lokaal Open en Sociaal),
Mw. M. van Mook (PvdA),
Dhr. K.C.A.P. Braat (Voor Heel Oosterhout),
Mw. L.M.L. Schöner (Voor Heel Oosterhout),
Dhr. M.J.G. Raaijmakers (VVD),
Dhr. P.T. de Laat (Voor Heel Oosterhout),
Dhr. P.W.M. Wesel (VVD),
Mw. M.B.T. de Wit-van Loon (VVD)
Wethouder Dhr. mr. M.P.C. Willemsen (CDA),
Dhr. A.B. Kastelijns (Gemeentebelangen),
Dhr. C. Piena (Gemeentebelangen),
Dhr. D.F.J. Melsen (VVD)

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 7
GroenLinks 5
Gezond Burger Verstand 4
Voor Heel Oosterhout 3
D66 3
VVD 3
Lokaal Open en Sociaal 2
CDA 2
PvdA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)