Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

Organisatiegegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Fryslân
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23566/Gemeente_Ooststellingwerf

Contactgegevens

Telefoon 14 0516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE
Fryslân
Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE
Fryslân
Link naar meer informatie https://www.ooststellingwerf.nl/informatie-opvragen-en-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Medewerkers van het Team Dienstverlening en de teamleider van het Team Dienstverlening
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0516 (algemeen)
14 0516 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Ingekomen stukken gemeenteraad 2020-2026
Jaarplannen en jaarverslagen Begrotingen en jaarstukken
Onderzoeksrapporten Onderzoeksrapporten rekenkamer
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?