Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf (Ooststellingwerf)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-05-2022 Op 14-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE FR
Telefoon 14 0516 (algemeen)
Internet http://www.ooststellingwerf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 226,08 km2
Aantal inwoners 25459
Inwoners per km2 112
Plaatsen binnen deze gemeente Appelscha, Donkerbroek, Elsloo FR, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde FR, Ravenswoud, Waskemeer

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. mr. S.E. Korthuis (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P. Kraak (CDA),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Dhr. I. Minnema (D66),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Dhr. M. Moes (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. B. Oostra (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. S. van Weperen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W. Mutter
Locoburgermeester Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang)
Raadsgriffier Mw. drs. M. van Bergen
Raadslid Dhr. P. Kraak (CDA),
Dhr. I. Minnema (D66),
Mw. L. Edema (GroenLinks),
Dhr. B. Leistra (ChristenUnie),
Mw. E. Schievink (GroenLinks),
Dhr. H.J. Vos (GroenLinks),
Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang),
Dhr. H. Dongstra (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. B. Beijert (OoststellingwerfsBelang),
Mw. A.T. Broersma-Ruiter (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. S. ter Heide (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Mw. R. de Groot (OoststellingwerfsBelang),
Dhr. J. Nijboer (PvdA),
Dhr. L.H. Polpe (PvdA),
Dhr. T.W. Swart (PvdA),
Dhr. M. Moes (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf),
Dhr. J. Vledder (PvdA),
Mw. E. Messham (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. B. Oostra (Vrije Partij Ooststellingwerf),
Dhr. S. van Weperen (VVD),
Dhr. B. van 't Klooster (VVD)
Wethouder Dhr. M.O. Bos (CDA),
Mw. M.J.E. Verhagen (Ooststellingwerfsbelang),
Mw. F. Hijlkema (PvdA),
Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 4
GroenLinks 3
VVD 2
Vrije Partij Ooststellingwerf 2
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf 2
Ooststellingwerfsbelang 1
CDA 1
D66 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)