Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Fryslân
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/23895/Gemeente_De_Fryske_Marren

Contactgegevens

Telefoon 14 0514 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 101
8500 AC JOURE
Link naar meer informatie https://www.defryskemarren.nl/regels-en-beleid/woo-verzoeken/

Contactpersoon/team

Klantencontact centrum
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0514 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.defryskemarren.nl/regels-en-beleid/woo-verzoeken/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@defryskemarren.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Openbare besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Beantwoording raadsvragen door college van burgemeester en wethouders
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Gemeenteraad
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organogram
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?