Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2022 Op 10-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE
Telefoon 14 0514 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 216,92 km2
Aantal inwoners 51742
Inwoners per km2 238
Plaatsen binnen deze gemeente Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek FR, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten FR, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega de FRyske Marren, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum FR, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten FR, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel

Functies

Burgemeester Dhr. F. Veenstra (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
H.W. Koops (D66),
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP),
Mw. A. Merkuur (GroenLinks),
Dhr. A. Krijgsman (Forum voor Democratie),
Dhr. R. Visser (NCPN),
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (Kleurrijk Fryske Marren),
S.D. van der Meer (PvdA),
Dhr. I. de Wolff (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. D. Cazemier
Locoburgermeester Dhr. F. Veltman (CDA)
Raadsgriffier Mw. H. van Dijk-Beekman
Raadslid Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
R.N. IJntema-Salverda (Burgerpartij DFM),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. C. Flapper (CDA),
Dhr. R. Roelevink (CDA),
Dhr. T. Nota (CDA),
B.J. de Wolff (CDA),
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (Kleurrijk Fryske Marren),
Mw. G. Homma-Visser (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
H.W. Koops (D66),
J.W. Quartel (FNP),
Dhr. J. Meester (FNP),
Dhr. J.K. Volbeda (FNP),
Dhr. R.M. van Iddekinge (FNP),
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP),
W.J. Wouda (FNP),
Mw. J. Piersma (FNP),
Dhr. A. Krijgsman (Forum voor Democratie),
Dhr. T.A.M. van Bruggen (GroenLinks),
Mw. A. Merkuur (GroenLinks),
Dhr. R. Visser (NCPN),
T.J. Maat (Kleurrijk Fryske Marren),
J.F. van der Werf-Vaatstra (Kleurrijk Fryske Marren),
Dhr. J. Dijkstra (PvdA),
S.D. van der Meer (PvdA),
Mw. I. Swart-Jorna (PvdA),
Dhr. A. van Keimpema (VVD),
Dhr. M. van Niekerk-Thie (VVD),
E.T. de Vrij (VVD),
Dhr. I. de Wolff (VVD)
Wethouder Mw. L. Boelsma (CDA),
Dhr. F. Veltman (CDA),
Mw. I. Groeneveld (GroenLinks),
Dhr. R. de Jong (PvdA),
Dhr. J.H. Boerland (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 7
CDA 6
VVD 4
Kleurrijk Fryske Marren 3
PvdA 3
GroenLinks 2
Burgerpartij DFM 2
D66 1
Forum voor Democratie 1
NCPN 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)