Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Steenwijkerland (Steenwijkerland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Vendelweg 1
8331 XE STEENWIJK
Overijssel
Wijze van afspraak maken Online: https://steenwijkerland.mijnafspraakmaken.nl/
Postadres Postbus 162
8330 AD STEENWIJK
Organogram https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Werken_bij_Steenwijkerland/Over_ons/Organisatie_gemeente_Steenwijkerland_vanaf_1_januari_2020
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24145/Gemeente_Steenwijkerland

Contactgegevens

Telefoon 14 0521 (algemeen)
Internet http://www.steenwijkerland.nl (algemeen)
E-mail info@steenwijkerland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 162
Vendelweg
8330 AD STEENWIJK
Overijssel
Digitaal indienen Woo-verzoek https://loket.steenwijkerland.nl/aanvraag?schema=wooverzoekindienen
Link naar meer informatie https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Contact/Meldingen_en_klachten/Informatie_opvragen_Wet_open_overheid_Woo

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0521 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Contact/Meldingen_en_klachten/Informatie_opvragen_Wet_open_overheid_Woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@steenwijkerland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Raadsinformatie
Bereikbaarheidsgegevens Bezoekadres, openingstijden en telefoonnummer
Beschikkingen Omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en andere beschikkingen
Convenanten Gemeenschappelijke regelingen voor samenwerkingsverbanden
Jaarplannen en jaarverslagen Verslagen en rapportages
Overige besluiten van algemene strekking Restcategorie besluiten van algemene strekking zoals: verkeersbesluiten of aanwijzingsbesluit functionarissen
Vergaderstukken decentrale overheden LTA Amendementen, LTA Beleidsonderwerpen, LTA Informatienota's, LTA Moties, LTA Schriftelijke vragen en LTA Toezeggingen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Verordeningen, beleidsregels, regelementen etc.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?