Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Groningen (Groningen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Grote Markt 1
9712 HN GRONINGEN
Groningen
Postadres Postbus 30026
9700 RM GRONINGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24194/Gemeente_Groningen

Contactgegevens

Telefoon 14 050 (algemeen)
Internet http://gemeente.groningen.nl (algemeen)
E-mail info@groningen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?