Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Groningen (Groningen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Markt 1
9712 HN GRONINGEN
Provincie Groningen
Postadres Postbus 20001
9700 PB GRONINGEN
Telefoon 14 050 (algemeen)
Internet http://gemeente.groningen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 186,07 km2
Aantal inwoners 229962
Inwoners per km2 1235
Plaatsen binnen deze gemeente Garmerwolde, Glimmen, Groningen, Haren GN, Harkstede GN, Lageland GN, Lellens, Meerstad, Noordlaren, Onnen, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Woltersum

Functies

Burgemeester Dhr. K.F. Schuiling (VVD)
Fractievoorzitter Mw. Y.P. Menger (100%Groningen),
J.D.P Haan (CDA),
S.W.J. Wennink (ChristenUnie),
Dhr. T. Rustebiel (D66),
Mw. M. Wijnja (GroenLinks),
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren),
D. Ram (Partij voor de Vrijheid),
L.E.J Laan (Partij voor het Noorden),
Dhr. T.J. Bushoff (PvdA),
Dhr. J.P. Dijk (SP),
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland),
Dhr. S.R. Bosch (Student en Stad),
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. C. Bronda
Locoburgermeester Mw. L.I. Diks (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. J.S. Spier
Raadslid Dhr. J.A.C. Moerkerk (100%Groningen),
Mw. Y.P. Menger (100%Groningen),
E. Armut (CDA),
J.D.P Haan (CDA),
I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie),
S.W.J. Wennink (ChristenUnie),
M.H. Gietema (D66),
Dhr. J.S.R. Lo-A-Njoe (D66),
M. Martinez Doubiani (D66),
A.D. Poelstra-Bos (D66),
Dhr. T. Rustebiel (D66),
E. Hillekens (GroenLinks),
Dhr. J. Sietsma (GroenLinks),
Dhr. J. van Hoorn (GroenLinks),
Mw. S.J.M. Middelhuis (GroenLinks),
Dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks),
Mw. F.T. Folkerts (GroenLinks),
T.J van de Vendel (GroenLinks),
J. Bosma (Partij voor de Dieren),
Mw. J.C. Jones (GroenLinks),
Mw. M. Wijnja (GroenLinks),
Dhr. T. van Zoelen (Partij voor de Dieren),
Dhr. W.I. Pechler (Partij voor de Dieren),
D. Ram (Partij voor de Vrijheid),
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren),
E.E. Bernabela (Partij voor het Noorden),
L.E.J Laan (Partij voor het Noorden),
C.E. Bloemhoff (PvdA),
Dhr. T.J. Bushoff (PvdA),
R.K.T. Gierkink (PvdA),
Dhr. H.E.H. Niejenhuis (PvdA),
J.J. Veen (PvdA),
E.M. van der Weele (PvdA),
Dhr. D. Brandenbarg (SP),
Dhr. J.P. Dijk (SP),
F. Mertens (SP),
H.J. Waard (SP),
M.J. Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen),
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland),
Mw. M. Goodijk (Student en Stad),
Dhr. S.R. Bosch (Student en Stad),
K.F. Groot (Student en Stad),
Mw. E. Akkerman (VVD),
R. Heiner (VVD),
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD)
Wethouder Mw. I.M. Jongman (ChristenUnie),
Dhr. B.N. Benjamins (D66),
Dhr. drs. P.E. Broeksma (GroenLinks),
Mw. G. Chakor (GroenLinks),
Mw. L.I. Diks (GroenLinks),
Mw. C.E. Bloemhoff (PvdA),
Dhr. R. van der Schaaf (PvdA)

Gemeenteraad (45 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 9
PvdA 6
D66 5
Partij voor de Dieren 4
SP 4
VVD 3
Student en Stad 3
100%Groningen 2
ChristenUnie 2
CDA 2
Partij voor het Noorden 2
Stadspartij voor Stad en Ommeland 1
Stadspartij 100% voor Groningen 1
Partij voor de Vrijheid 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)