Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ameland (Ameland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Jelmeraweg 1
9162 EA BALLUM
Fryslân
Postadres Postbus 22
9160 AA HOLLUM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24843/Gemeente_Ameland

Contactgegevens

Telefoon (0519) 55 55 55 (algemeen)
Internet http://www.ameland.nl (algemeen)
E-mail info@ameland.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Ramona Lemstra

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheid Raad gemeente Ameland
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organisatiestructuur gemeente Ameland
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Raad en Raadscommissie gemeente Ameland
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitenlijsten Raad en Raadscommissies gemeente Ameland
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitenlijsten College van burgemeester en wethouders Ameland
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?