Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ameland (Ameland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jelmeraweg 1
9162 EA BALLUM
Fryslân
Wijze van afspraak maken Online: https://www.ameland.nl/afspraak-maken?language_content_entity=nl#select/
Postadres Postbus 22
9160 AA HOLLUM

Contactgegevens

Telefoon (0519) 55 55 55 (algemeen)
Internet http://www.ameland.nl (algemeen)
E-mail info@ameland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ameland

Geografische informatie

Oppervlakte 268,5 km2
Aantal inwoners 3839
Inwoners per km2 14
Bevat plaatsen Ballum, Buren FR, Hollum, Nes Gem Ameland

Functies

Burgemeester Dhr. L.P. Stoel (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. I.J.W. Valk
Locoburgemeester Dhr. T.E.F.W. Faber (AmelandEén)
Raadsgriffier Mw. J.M.J. Metz
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Organisatiebeschrijving

De organisatie van de gemeente Ameland is vormgegeven volgens het directiemodel. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een secretaris-directeur, twee adjunct-directeuren en een bedrijfsleider buitendienst. Binnen de clusters van de binnen- en buitendienst werken medewerkers in kleine teams aan de vele verschillende taken van de gemeente volgens onze kernwaarden: lef, samenwerking en integriteit.

Meer informatie

https://www.ameland.nl/organisatiestructuur

Raad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
AmelandEén 4
Algemeen Belang Ameland 2
Fractie Robin Oud 1
CDA 1
PvdA 1
VVD 1
Ameland '82 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0060
KVK-nummer 01180264

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?