Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Den Haag (Den Haag)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Spui 70
2511 BT 'S-GRAVENHAGE
Zuid-Holland
Postadres Postbus 19157
2500 CD 'S-GRAVENHAGE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24873/Gemeente_Den_Haag

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.denhaag.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/wet-open-overheid-woo.htm

Contactpersoon/team

Datashop
E-mail Woo-contactpersoon datashop@denhaag.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Raadsinformatiesysteem (RIS). Agenda's, vergaderstukken, documenten en verslagen van vergaderingen van een commissie, het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.
Beschikkingen Omgevingsvergunningen
Beschikkingen Het subsidieregister. Alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt.
Jaarplannen en jaarverslagen Planning & Control Portaal. Begrotingen, jaarstukken, voorjaarsnota's, coalitieakkoorden en overige rapportages.
Onderzoeksrapporten Onderzoeksprojecten en rapporten van het CBS Urban Data Center/Den Haag
Onderzoeksrapporten Den Haag in Cijfers. Informatie over de stad en haar inwoners. Van heel Den Haag en per stadsdeel, wijk en buurt.
Onderzoeksrapporten Alle open data van de gemeente.
Onderzoeksrapporten kaartendenhaag.nl. Open data van de gemeente op de kaart.
Onderzoeksrapporten Informatie over vondsten, dossiers en publicaties van de afdeling Archeologie.
Organisatie en werkwijze De gemeentelijke organisatie. Het organogram, de indeling in diensten, het jaarverslag van Bureau Integriteit en vacatures.
Overige besluiten van algemene strekking Verkeersbesluiten of mededelingen.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Ruimtelijke plannen/omgevingsdocumenten.
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte informatie ​naar aanleiding van Woo-verzoeken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?