Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Den Haag (Den Haag)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-05-2022 Op 21-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 70
2511 BT 'S-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 19157
2500 CD 'S-GRAVENHAGE
Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.denhaag.nl (algemeen)
E-mail ibdienstpost@denhaag.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 98,13 km2
Aantal inwoners 532561
Inwoners per km2 5427
Plaatsen binnen deze gemeente 's-Gravenhage

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.H.C. van Zanen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. K. Partiman (CDA),
Dhr. D.A. Groenewold (D66),
Mw. J. Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP),
Mw. M. Vavier (GroenLinks),
Dhr. N. Icar (DENK),
Dhr. R. de Mos (Hart voor Den Haag),
Mw. F. Faïd (Haagse Stadspartij),
Dhr. A. Mahmood (NIDA),
Dhr. G.F.C. van Meijeren (Forum voor Democratie),
Dhr. R. Barker (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.S. Kruis (Partij voor de Vrijheid),
Mw. M. Tseggai (PvdA),
Mw. L. Arp (SP),
Dhr. F. de Graaf (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. I. Merx
Locoburgermeester Dhr. H. Bredemeijer (CDA)
Raadsgriffier Mw. drs. C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts
Raadslid Dhr. K. Partiman (CDA),
Mw. H. de Groot (CDA),
Y. Assad (D66),
Dhr. D.A. Groenewold (D66),
Mw. J. Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP),
Mw. M. van Doorn (D66),
R. Van Asten (D66),
Dhr. M. De Vuyst (GroenLinks),
Dhr. A. van Esch (D66),
Mw. M. Vavier (GroenLinks),
l. Baboeram (GroenLinks),
Mw. M. Mostert (D66),
Dhr. J. Noorlander (D66),
I.C.M. Bos (GroenLinks),
Mw. F. Faïd (Haagse Stadspartij),
H. Butt (GroenLinks),
Mw. C. Verduin (D66),
Dhr. J. Meinesz (Hart voor Den Haag),
Dhr. N. Icar (DENK),
Dhr. G.F.C. van Meijeren (Forum voor Democratie),
Dhr. P.A.D. Dubbelaar (Hart voor Den Haag),
Dhr. R. de Mos (Hart voor Den Haag),
Dhr. R. Sluijs (Hart voor Den Haag),
Dhr. A. Mahmood (NIDA),
C.C.Q. Bom (Hart voor Den Haag),
Dhr. R. Barker (Partij voor de Dieren),
Dhr. R. Smit (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.S. Kruis (Partij voor de Vrijheid),
Mw. J. Holman (PvdA),
Mw. M. Tseggai (PvdA),
Dhr. R. Guernaoui (Hart voor Den Haag),
Dhr. C. Martinez van Andel (Hart voor Den Haag),
Mw. L. Arp (SP),
Mw. L.A.E. van Basten-Batenburg (VVD),
Dhr. C. Martini (Hart voor Den Haag),
Dhr. F. de Graaf (VVD),
Mw. R. Verdonk (Hart voor Den Haag),
Mw. L. Gerritsen (Partij voor de Dieren),
Dhr. C. van der Helm (VVD),
Mw. C. Peeck (VVD),
Dhr. A. Roep (VVD)
Wethouder Dhr. H. Bredemeijer (CDA),
Dhr. R.J. van Asten (D66),
Mw. drs. S. Bruines (D66),
Dhr. A.J.F. Kapteijns (GroenLinks),
Mw. L. van Tongeren (GroenLinks),
Dhr. M.J.H. Balster (PvdA),
Dhr. A. Mulder (VVD),
Mw. drs. K.B. Parbhudayal (VVD)

Gemeenteraad (41 zetels)

Partij Aantal zetels
Hart voor Den Haag 9
D66 8
GroenLinks 5
VVD 5
Partij voor de Dieren 3
PvdA 2
CDA 2
Haagse Stadspartij 1
NIDA 1
SP 1
Partij voor de Vrijheid 1
DENK 1
ChristenUnie/SGP 1
Forum voor Democratie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)