Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Wolbes Landen 9a
7627 PS Bornerbroek
Postadres Postbus 67
7600 AB Almelo
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24961757/Regionaal_Bedrijventerrein_Twente

Contactgegevens

Telefoon (0546) 85 18 88 (algemeen)
Internet http://xlpark.nl (algemeen)
E-mail l.hoogenberg@xlpark.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.portoftwente.com/xl-businesspark/bestuur/wooverzoek

Contactpersoon/team

info@portoftwente.com

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?