Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dokwurk Dokkum
Hendoweg 26
9101 PC Dokkum
Postadres Postbus 110
9100 AC Dokkum
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/24963896/Werk-Leerbedrijf_NoardEast_Fryslan

Organisatiebeschrijving

Bij Dokwurk ondersteunen we inwoners binnen de regio Noardeast Fryslân met werk- en leer-/ontwikkelvraagstukken. Meedoen in de regionale arbeidsmarkt, dat is wat telt! We bieden interne én externe werk- en ervaringsplekken, passend bij ieders talent, ambitie en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij blijven we als professionele partner meebewegen met de veranderende vraag- en marktomstandigheden. Als sociaal ontwikkelbedrijf blijven we onze leidende positie, samen met onze partners, verder uitbouwen met nieuwe leer-/werkconcepten, detacheringsmogelijkheden en industriële toepassingen. Onze oplossingen voldoen aan de criteria Duurzaam, Eigentijds en Effectief, vanuit het besef dat ontwikkeling een kwestie is van samenwerken en doen!

Contactgegevens

Telefoon (0519) 22 91 19 (algemeen)
Internet https://www.dokwurk.nl (algemeen)
https://www.dokwurk.nl/contactformulier (contact)
E-mail info@dokwurk.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.dokwurk.nl/contactformulier/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hendoweg
Link naar meer informatie https://www.dokwurk.nl/contactformulier/

Contactpersoon/team

Wiebrig Reitsma

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Jaarplannen en jaarverslagen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?