Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Enschede (Enschede)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE
Overijssel
Postadres Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25100/Gemeente_Enschede

Contactgegevens

Telefoon 14 053 (algemeen)
Internet http://www.enschede.nl (algemeen)
E-mail postbus20@enschede.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.enschede.nl/wet-open-overheid-informatie-openbaar-maken

Contactpersoon/team

Nikki Ganzeboom
Telefoon Woo-contactpersoon 14 053 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.enschede.nl/wet-open-overheid-informatie-openbaar-maken (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon informatieverzoek@enschede.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?