Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Enschede (Enschede)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-05-2022 Op 18-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
Telefoon 14 053 (algemeen)
Internet http://www.enschede.nl (algemeen)
E-mail postbus20@enschede.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 141,47 km2
Aantal inwoners 158261
Inwoners per km2 1118
Plaatsen binnen deze gemeente Enschede

Functies

Burgemeester Dhr. ir. R.W. Bleker (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. M.G.B. Teutelink (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. A.G.J. ten Vergert (CDA),
Mw. H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie),
Dhr. G.J.S. Tillema (D66),
Mw. G. Visser-Voorn (Enschede Anders),
M.R. Brejaart (Forum voor Democratie),
A.J. Peeters Weem (GroenLinks),
Mw. J. Hofte (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.D. Heutink (Partij voor de Vrijheid),
Mw. Y.A. Hummels (PvdA),
Dhr. P. van Ek (SP),
E. Kemp (Volt),
Dhr. M. Jajan (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. K. Meijer
Locoburgermeester Dhr. N. van den Berg (Burgerbelangen Enschede)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.M. Jongedijk
Raadslid Dhr. S. Heurman (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. B. Overink (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. G.M. Kel (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. M.G.B. Teutelink (Burgerbelangen Enschede),
Mw. L.I.P. Lents (Burgerbelangen Enschede),
Mw. Z. Ceben (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. N. vanden Berg (BurgerBelangen Enschede),
Dhr. J.W. de Ruiter (BurgerBelangen Enschede),
Dhr. A.G.J. ten Vergert (CDA),
Dhr. M. van Lagen (CDA),
Dhr. J. Vogelzang (BurgerBelangen Enschede),
Mw. V.M.J. Schrauwen (BurgerBelangen Enschede),
Dhr. H. de Roode (ChristenUnie),
M. Sümer (CDA),
Mw. H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie),
M.I.A. Baas (D66),
Dhr. G.J.S. Tillema (D66),
L. Veen (D66),
M.R. Brejaart (Forum voor Democratie),
Mw. G. Visser-Voorn (Enschede Anders),
A. Kano-Tarah (GroenLinks),
A.J. Peeters Weem (GroenLinks),
Dhr. R. Wessels (GroenLinks),
Mw. J. Hofte (Partij voor de Dieren),
Mw. M. Schouten (GroenLinks),
Dhr. A.G.A. Blömer (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. H.D. Heutink (Partij voor de Vrijheid),
Mw. R. Hofman-Bijlstra (PvdA),
Mw. Y.A. Hummels (PvdA),
J. Kampman (PvdA),
Y.N Teke-Bozkurt (PvdA),
Dhr. P. van Ek (SP),
C.E. Woltjer (SP),
E. Kemp (Volt),
L. Wissink (Volt),
Mw. R. Denneboom (VVD),
J.B. Diepemaat (VVD),
Dhr. M. Jajan (VVD),
N. Workel-ten Bos (VVD)
Wethouder Dhr. N. van den Berg (Burgerbelangen Enschede),
Dhr. J.C.R. van Houdt (ChristenUnie),
Mw. J. Nods (D66),
Dhr. J. Kampman (PvdA),
Dhr. J.B. Diepemaat (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
GroenLinks 4
PvdA 4
BurgerBelangen Enschede 4
D66 3
CDA 3
ChristenUnie 2
Partij voor de Vrijheid 2
SP 2
Volt 2
Enschede Anders 1
Forum voor Democratie 1
Partij voor de Dieren 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)