Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26140472/Autoriteit_Consument_en_Markt

Organisatiebeschrijving

De ACM is ingesteld op 1 april 2013. In de ACM zijn NMa, OPTA en Consumentenautoriteit opgegaan.

Contactgegevens

Telefoon (070) 722 20 00 (algemeen)
Internet http://www.acm.nl (algemeen)
https://www.acm.nl/nl/contact/reactieformulier (Contact)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.acm.nl/nl/woo-verzoeken-en-informatieverzoeken

Contactpersoon/team

Webteam ACM
E-mail Woo-contactpersoon webteam@ACM.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?