Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ommen (Ommen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Chevalleraustraat 2
7731 EE OMMEN
Overijssel
Postadres Postbus 100
7730 AC OMMEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26754/Gemeente_Ommen

Contactgegevens

Telefoon 0529 (algemeen)
Internet http://www.ommen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ommen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gemeente Ommen t.a.v. afdeling Woo
Postbus 100
7730 AC OMMEN
Link naar meer informatie https://www.ommen.nl/direct-regelen/melding-klacht-compliment/woo-verzoek/woo-verzoek/

Contactpersoon/team

wooverzoek@ommen.nl
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0529 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon wooverzoek@ommen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?