Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Sociale werkvoorziening Fryslân

Organisatiegegevens

Bezoekadres Amperelaan 2
9207 AM Drachten
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26870273/Sociale_werkvoorziening_Fryslan

Contactgegevens

Telefoon (0512) 58 65 86 (algemeen)
Internet https://www.caparis.nl (algemeen)
E-mail info@caparis.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?