Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Generaal Spoorlaan 2
2283 GM RIJSWIJK ZH
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27300/Gemeente_Rijswijk

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.rijswijk.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@rijswijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 5305
Generaal Spoorlaan 2
2283 GM RIJSWIJK
Zuid-Holland

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden raadsstukken
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?