Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rijswijk (Rijswijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-01-2024 Op 31-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Generaal Spoorlaan 2
2283 GM RIJSWIJK ZH
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK ZH

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.rijswijk.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@rijswijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Rijswijk

Geografische informatie

Oppervlakte 14,47 km2
Aantal inwoners 57997
Inwoners per km2 4008
Bevat plaatsen Rijswijk ZH

Functies

Burgemeester Mw. H. Sahin (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. G.A. Kruger (Beter voor Rijswijk),
Dhr. M.J. van Enk (CDA),
Mw. M. Harmsen (ChristenUnie),
Mw. E. Woudstra (D66),
Dhr. M. van 't Eind (GroenLinks),
Dhr. M. el Majjaoui (Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid),
Mw. W.A.A.M. van Nunen (PvdA),
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang),
Dhr. C.G. Sleddering (VVD),
Dhr. D. van Dam (Wij. Rijswijk)
Gemeentesecretaris Dhr. P. Schuit
Locoburgemeester Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk)
Raadsgriffier Dhr. J.A. Massaar
Raadslid Dhr. E.G.T.H. Braam (Beter voor Rijswijk),
Dhr. D.R. Cupedo (Beter voor Rijswijk),
Dhr. G.A. Kruger (Beter voor Rijswijk),
Dhr. R. Nunnikhoven (Beter voor Rijswijk),
Mw. A. Prenger (Beter voor Rijswijk),
Dhr. M.J. van Enk (CDA),
Dhr. S. Geleijnse (CDA),
Mw. M. Harmsen (ChristenUnie),
Dhr. C.P.I.M. Dolmans (D66),
Dhr. Q.L.A. Veerman (D66),
Mw. W. van der Weij (D66),
Mw. E. Woudstra (D66),
Mw. L. de Bruijn (GroenLinks),
Dhr. M. van 't Eind (GroenLinks),
Mw. S. van Maarseveen (GroenLinks),
Mw. L. Oude Alink (GroenLinks),
Dhr. W. Smith (GroenLinks),
Dhr. M. el Majjaoui (Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid),
Mw. W.A.A.M. van Nunen (PvdA),
Dhr. E. van der Veer (PvdA),
Mw. B. de Haan-Niesen (Rijswijks Belang),
Mw. P.G. Kames (Rijswijks Belang),
Mw. A. Koegler-Böhm (Rijswijks Belang),
Dhr. M.V. Weterings (Rijswijks Belang),
Dhr. M.A.J. Ezinga (VVD),
Dhr. U.H. Oelen (VVD),
Dhr. C.G. Sleddering (VVD),
Dhr. D. van Dam (Wij. Rijswijk),
Mw. I. Jansen-Dirkx (Wij. Rijswijk),
Dhr. T. Kaffa (Wij. Rijswijk),
Dhr. A. Zoghbi (Wij. Rijswijk)
Wethouder Mw. L.I. Bentvelzen (Beter voor Rijswijk),
Dhr. A. van de Laar (D66),
Dhr. M. Wit (GroenLinks),
Dhr. G. van Malsen (PvdA),
Dhr. W. van Damme (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Beter voor Rijswijk 5
GroenLinks 5
D66 4
Rijswijks Belang 4
Wij. Rijswijk 4
VVD 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0603
KVK-nummer 50681044

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?