Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Fryslân
Postadres Postbus 1
9100 AA DOKKUM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27465436/Gemeente_Noardeast-Fryslan

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Fryslân
Link naar meer informatie https://www.noardeast-fryslan.nl/de-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

info@noardeast-fryslan.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (0519) 29 88 88 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens Hier vind u de contactgegevens van de gemeente Noardeast-Fryslan
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
Jaarplannen en jaarverslagen
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Hier kunt u verder zoeken naar ontwerpen en externe adviesaanvragen van lokale regelgeving
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Hier vind u informatie van de gemeenteraad van Gemeente Noardeast-Fryslan
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?