Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-05-2022 Op 26-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45287
Inwoners per km2 121
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Dhr. J. Talsma (BVNL),
G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. R. Slijver (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. H. Verbunt
Locoburgermeester Dhr. A.J. Soepboer (FNP)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Dhr. S.J. Vogelzang (BVNL),
Dhr. J. Talsma (BVNL),
Dhr. D. Kooistra (CDA),
H. Halbersma (CDA),
G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. D. van der Meulen (ChristenUnie),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
B.B. Dellen (FNP),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Mw. F. Meindertsma (FNP),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
J.J. Postema (FNP),
Dhr. J.D. van der Schaaf (FNP),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Dhr. A.A. Buwalda (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Dhr. J.H. Lammering (PvdA),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Dhr. K.C. Merkus (S!N),
Mw. R. Slijver (S!N),
Mw. M. van der Staal (S!N),
R.J. Torensma (S!N),
J.D. Vries (S!N),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Wethouder Dhr. P. Braaksma (Gemeentebelangen),
Dhr. B. Koonstra (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Dhr. J.D. de Vries (S!N)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 8
S!N 7
CDA 4
ChristenUnie 4
BVNL 2
PvdA 2
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 1
VVD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)