Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Westerweg 252
1852 AR HEILOO
Noord-Holland
Postadres Westerweg 252
1852 AR HEILOO
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27630/Gemeente_Heiloo

Contactgegevens

Telefoon (072) 535 66 66 (algemeen)
Internet http://www.heiloo.nl (algemeen)
E-mail info@heiloo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.burgerberichten.nl/buch/formulieren/aa8c1324-7ca8-41b0-bd8e-e5dd513bb5f3/Indienen-Woo-verzoek/introduction
Link naar meer informatie https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/verzoek-om-informatie/

Contactpersoon/team

Woo-team

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?