Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27906586/Koninklijke_Beroepsorganisatie_van_Gerechtsdeurwaarders

Organisatiebeschrijving

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo), ingesteld bij Gerechtsdeurwaarderswet. Alle in Nederland gevestigde (waarnemend, toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden.

Contactgegevens

Telefoon (070) 890 35 30 (algemeen)
Internet http://www.kbvg.nl (algemeen)
http://www.registergerechtsdeurwaarders.nl
http://www.schuldenwijzer.nl
E-mail kbvg@kbvg.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.kbvg.nl

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek WTC Den Haag, Toren E, 9e verdieping
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Zuid-Holland

Contactpersoon/team

M.I. Cazemier
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 890 35 30 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon kbvg@kbvg.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?