Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16020
2500 BA Den Haag
Organogram https://www.knb.nl/over-knb/organisatie/hoe-zit-de-knb-in-elkaar
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27906595/Koninklijke_Notariele_Beroepsorganisatie

Contactgegevens

Telefoon (070) 330 71 11 (algemeen)
Internet https://www.knb.nl (algemeen)
E-mail info@knb.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 16020
Spui 184
2511 BW Den Haag
Zuid-Holland

Contactpersoon/team

Bestuurssecretaris
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 330 71 11 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon knbbestuur@knb.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges vergaderstukken en verslagen van de ledenraad
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges vergaderstukken en verslagen van de algemene ledenvergadering
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges openbare documenten bestuur KNB
Wetten en algemeen verbindende voorschriften regelgeving notariaat
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?